Trommelaars,…. een update !!

We zijn alweer in het tweede kwartaal van 2018 beland en dus wederom een mooi moment om de tussenstand op te maken: Hoe staat het ervoor met mijn boek “Trommelaars”?

Eind 2017 meldde ik dat er 65 van de 80 aangeschreven drummers serieus geinteresseerd waren. En die 65 was ook gelijk mijn target. En dat target is gehaald: 65 drummers hebben inmiddels bevestigd deel te willen nemen aan “Trommelaars“! Van die 65 komen er 47 uit Nederland en 18 uit de USA, UK, Belgie en Frankrijk. Ca 15 % van het aantal aangemelde drummers is in opleiding, ook 15% zijn liefhebbers, 30% betreft independent musicians (z.z.p.-ers) en wederom 30% zijn drummers met een vaste band! De jongste drummer die zijn verhaal doet in “Trommelaars” is 8 jaar, en de oudste is dit jaar 83 geworden.

Vanaf januari dit jaar ben ik begonnen met het afnemen van interviews en het verder doen van onderzoek naar de thema’s ‘ondernemerschap‘ en ‘de invloed van technologie‘. Ook dit onderzoek levert veel informatie op: Documentaires kijken, (wetenschappelijke) artikelen lezen, maar ook gesprekken die ik voer met bijv. retailers en producers zijn erg interessant. Ik hoop nog op een gesprek met een uitgever, een hardwarefabrikant en een softwarebouwer.  Deze fase loopt nog tot en met juni, met -stiekem- een uitloop tot in oktober. Inmiddels heb ik in deze periode 12 interviews achter de rug, 10 zijn er gepland in de komende 2 maanden en er staan nog 6 aanvragen uit. Ook deze fase verloopt dus voorspoedig. Het geeft me een goed gevoel en vertrouwen dat ik mijn doel ga bereiken: Een boek met live foto’s van drummers die zelf vertellen waarom ze zijn gaan drummen, hoe hun carriere is verlopen en wat zij verwachten in de toekomst!!

Het wordt dus nog hard werken tot aan de zomervakantie om de laatste content te verzamelen en uit te werken. En dan komt het moment waarop we serieus gaan nadenken over en werken aan de fysieke kant van het boek, zoals vormgeving en het printproces, maar ook de marketing en financiering. Het blijft een spannend jaar, maar ik kijk nu al uit naar het resultaat!!

Hieronder alvast een voorproefje van een aantal drummers:

As we have ended up in the second quarter of 2018, time has come to show the half-time score: “What is the present situation of my book “Trommelaars” (is Dutch for ‘Drummers”) ?

At the end of 2017 I reported that 65 of the 80 drummers which I contacted, were seriously interested. That number, ’65’ was also my target. And now I have reached my target: 65 drummers have confirmed to take part in “Trommelaars“. Out of those 65 drummers, 47 are Dutch and 18 are from the USA, UK, Belgium and France. 15% of the participating drummers are student, another 15% are amateurs, 30% are independent professional musicians and -again- 30% are drummers who are permanent member of a band! The youngest drummer in “Trommelaars” is 8 years old and the oldest drummer has reached the age of 83 this year!!

As from Januari this year I have started to take interviews with several drummers and to do some research to the theme’s of the book, “Entrepreneurship” and “the influence of technology“. This research provides me with a lot of information: watching documentaries, reading (scientific) articles, but also the conversations I have with producers, retailers are very interesting. I am hoping for more of these talks with a publisher, a hardware- and a softwaremanufacturer. This phase still runs until and including June, with -secretly- an extension into October. In the meantime I have completed 12 interviews with drummers, I have planned another 10 and 6 request have been sent. In fact, this has been and still is a succesful phase. It gives me great confidence in completing the book: A book with live photographs of drummers who themselves tell us why they have taken up drumming, how their career has progressed and what they expect from the future!!

In the next coming months a lot of work is waiting for me with regard to gathering and processing more content. During the summer I will start thinking about and working on the material side of the book, like the design, styling and layout, the printing and publishing process and -finally, the marketing and funding of the book. It most certainly is an exciting year; I cannot wait for the result!!

Next a little preview of some of the drummers in the book:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *