John Engels speelt samen met jonge Utrechtse Jazz muzikanten

Als onderdeel van zijn serie concerten ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum in de Nederlandse Jazzmuziek-scene speelde John Engels deze zondagmiddag (25 februari) samen met een aantal jonge Utrechtse jazz-muzikanten in het theater van de Cereol-fabriek in Utrecht. Zanger Alex Siegers, Tim Kerssies op harmonica, Thijs de Klijn – gitaar en Thomas Pol op bas hebben wellicht een gezamenlijke leeftijd die John’s 83 jaren net overstijgt, maar van dat leeftijdsverschil was niets te merken. John begeleidt de jongens zonder dat het hem enige moeite kost. Sterker nog, de interactie tussen de spelers doet vermoeden dat deze band al jaren samen speelt. Tim Kerssies veronschuldigt zich zelfs dat hij niet altijd naar het publiek kijkt omdat hij het erg prettig vindt om zijn collegamuzikanten aan te kijken tjdens het spelen. En dat deze interactie bijdraagt aan een swingende middag moge duidelijk zijn. De bomvolle theaterzaal van de Cereolfabriek had dan ook moeite om stil te zitten. Wij danken John en Liz voor de gastvrijheid van deze mooie middag. En uiteraard gaan we John ook nog een keer spreken voor ons boek “Trommelaars“.